(14) 5 Blatt Füllungen und Friese..
(14) 5 Blatt Füllungen und Friese — 1 Blatt Fries mit Laubwerk (unbeschrieben)..
(14) 5 Blatt Füllungen und Friese — Hochfüllung mit dudelsackspielendem Putto: B. IX 22..
(14) 5 Blatt Füllungen und Friese — Hochfüllung mit Putto: Pass. IV 158 Nr. 6..
(14) 5 Blatt Füllungen und Friese — Querfüllung mit Putten, Brustpanzer und Rankenwerk:..
(14) 5 Blatt Füllungen und Friese — Querfüllung mit Vasen und Rankenwerk: B. IX 22 Nr. ..